Kataklizma

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kataklizma

Da li vas izraz poput „Velikog potopa“ iz Biblije ili „kosmičke katastrofe“ asocirao na neko uništenje ili stvaranje savim novog sveta?

Prema Kivijeovoj teorija kataklizme, koja je zasnovana na biblijskom učenju o stvaranju sveta i na paleontološkim istražvanjima, organski svet će praćen poremećajima na zemljinoj površini ponovo biti uništen, pa ponovo biti stvoren u novom obliku. Što je slično teoriji katastrofe.

Zato kataklizma i jeste sinonim za katastrofu velikih razmera i koja ostavlja trajne posledice na celoj planeti ili na nekoj ogromnoj površini.

Etimologija kaže da ovaj izraz potiče od grčke reči kataklysmós koja znači potop, poplava.

U medicini se reč kataklizna koristi kao stručni naziv za ispiranje creva. Dok se u figurativnom smislu ovaj pojam koristi za neki prevrat, slom, propast.

Kataklizma se u nauci počela proučavati početkom 19. veka, a to njeno istraživanje je postalo popularno zahvaljujući francuskom prirodnjaku Žorž Kivijeu, koji je postavio hipotezu o cikličnim kataklizmama koje su u potpunosti menjale izgled, tačnije floru i faunu Zemlje. Ovim se hipotezama pokušalo objasniti postojanje i nastanak fosila, dok su se kasnije koristile i kao alternativa teoriji evolucije.

Inače Kivije je bio poznat po tvrdnjama da je izumiranje činjenica i delovao je kao najuticajniji propagator katastrofizma u geologiji u tom periodu.

Share.