Kondir

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to kondir?

Kondir predstavlja zemljani bokal koji je korišćen ranije kako bi se u čaše nasula voda za piće.

Da li ste čuli za izraz kondir? A znate li koje je njegovo značenje?

kondir

Pojam kondir ranije se dosta češće koristio, za razliku od danas. U novije vreme za ovu reč uglavnom možete čuti u nešto ruralnijim krajevima, dok je u urbanim sredinama reč kondir veoma slabo zastupljena.

Najjednostavnije rečeno termin kondir predstavlja bokal, vrč ili krčag. Dakle, reč je o posudi iz koje se pijaća voda sipala u čaše ili neke druge sudove za piće.

Kondir je uglavnom pravljen od zemlje, a na vrhu je imao nešto širi otvor u koji se sipala voda iz bunara. Na boku kondira nalazio se manji otvor kroz koji je voda sipana u čaše blagim naginjanjem.

Share.