Kurajber

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kurajber?

Kurajber je pojam koji se koristi da označi muškog pretka četrnaestog kolena.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam kurajber? A da li znate koje je njegovo značenje?

Poznato je da srpski jezik veoma bogat sa rečima koje se koriste da se opišu srodnički odnosi, te nas ne treba čuditi što postoji dosta termina koji nam nisu poznati. Jedan od takvih svakako je termin kurajber, koji velikom broju ljudi verovatno nije poznat.

Kurajber je pojam koji se koristi da označi muškog pretka četrnaestog kolena. Dakle, reč je o dosta starijoj generaciji muškog roditelja koja se u Vašem prodičnom stablu nalazi na četrnaesto lestvici.

Primera radi, Vaš otac je Vama predak (roditelj) prvog kolena, deda drugog, pradeda trećeg, čukundeda četvrtog i tako sve do kurajbera koji predstavlja pretka četrnaestog kolena.

Share.