Dekada

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dekada, šta je to zapravo? Znate li tačno značenje ovog pojma?

Vremenski interval koji traje deset vremenskih jedinica naziva se dekada. Takođe, ova reč se koristi za zbirku ili delo koje se sastoji od deset knjiga.

Neretko na našim prostorima može se čuti pojam dekada, koji ima široku primenu u svim sferama života. U slučaju da niste sigurni koje je tačno značenje ove reči, sledi objašnjenje.

Posmatramo sa etimološke strane, termin dekada korene ima u grčkoj reči δέka (deka), što znači deset. Dekada je vremenski interval koji traje deset vremenskih jedinica. Dakle, dekadom ćemo nazvati deset godina, ali i deset dana, meseci, godina.

U francuskom revolucionarnom kalendaru, izraz dekada se koristio da označi jednu sedmicu, odnosno period od deset dana.

Možda baš zbog toga mnogi kada čuju reč dekada misle da se ona odnosi isključičvo na deset dana. Naravno, dekada se može izraziti u bilo kojim vremenskim jedinicama, sve dok ih ima deset.

Dosta je onih koji mešaju značenje ove reči sa pojmom decenija. Naime, decenija je termin koji se koristi iskljucivo za vremenski interval koji traje deset godina.

Poslednjih godina dekada se sve češće upotrebljava i u značenju zbirke ili dela koja se sastoji od deset knjiga ili deset zasebnih priča, bajki, basni.

Share.