Deplasman

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je deplasman?

Deplasman u opštem smislu znači : premeštanje, smenjivanje, potiskivanje.

U svakodnevnom govoru taj pojam se koristi da se označi pogrešno ili nepravilno postavljanje nečega. Takođe, pojam može imati značenje rđavog, nepovoljnog položaja za nekoga ili nešto.

deplasman

Inače, izvorno značenje reči „deplasman“ potiče iz rečnika nautike i ima koren u francuskom jeziku.

Šta znači reč „deplasman“ u govoru moreplovaca? U svetu pomorstva, deplasman označava masu potpuno opremljenog i ukrcanog broda ( mera za brodove).

To je kompletna masa računajući sav teret i sve putnike s prtljagom, i to do ravnine najvišeg dopuštenog gaza. Deplasman se u tom smislu, izražava isključivo u tonama. Ova masa se dobija tako što se izračuna težina vode koju istisne brod – što se još naziva i zapremina istisnuća.

U poslednje vreme, reč deplasman se može primenjivati i u opštijem značenju. Kada čujemo da neko kaže:  „To je deplasirano!“, to znači da je nešto bajato, staro, neaktuelno, zamenjeno nečim boljim. Deplasiranost tako može biti osobina neke robe, ideje, zamisli, učenja, škole, ali i osobe.

Share.