Destrukcija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je destrukcija? Saznajte tačno značenje ovog pojma.

Izazivanje propasti, uništavanje, pustošenje se drugačije naziva i destrukcija.

Izraz destrukcija prilično je čest na našim prostorima zbog čega je veliki broj ljudi upoznat sa njegovim značenjem. Koristi se u svim sferama života, zbog čega ako niste sigurni šta znači i kada se koristi pojam destrukcija, pročitajte naredne redove.

Etimološki posmatrano sam pojam destrukcija potiče od latinske reči destruction, što znači razaranje, rušenje, uništavanje. Destrukcija je izraz koji se koristi u značinju uništenje, izazivanje propasti, pustošenje.

Obično se koristi u situacijama kada je narušena prirodna lepota nečega ljudskim delovanjem. Ovaj termin može se koristiti i u  značenju uništiti ili ubiti nekog.

Na našim prostorima često se može čuti izrazi destruktivno ponašanje. Ovde se pre svega misli na ono ponašanje čoveka koje ga na neki način “uništava”, bilo psihički ili fizički. Zanimljivo je da sa staništa psihologije i tračarenje, laganje, kockanje i stres takođe spadaju u destruktivno ponašanje.

Share.