Spektar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Koje značenje može imati pojam spektar? Šta znači kada čujemo da je nečiji spektar znanja širok,ili da neko nema dovoljan spektar veština da bi se zaposlio ili dobio neku poziciju?

Spektar je reč koja ima više značenja. Koristi se u matematici, likovnoj umetnosti, filozofiji, fizici. Obično se odnosi na jedan skup specifičnih elemenata. Potiče iz latinskog jezika od reči spectrum – što se doslovce prevodi sa “pojava” ili “priviđenje”.

U matematici spektar je naziv za dvodimenzionalni graf nekog složenog talasa koji je prikazan nekom drugom merom.

Spektar u fizici je raspodela intenziteta merene veličine prikazanih zavisno od neke veličine u fizici, kao što su frekvencija, brzina ili masa. Najviše se pojam spektar koristi za označavanje spektra elektromagnetskog zračenja.

Spektar u likovnoj umetnosti odnosi se na spektar boja. Taj spektar se u prirodi nalazi u duginim bojama. Spektar je sačinjen od šest čistih boja a to su crvena, žuta, narandžasta, ljubičasta, zelena i plava a koje su u raznim međusobnim odnosima i kontrastima.

Reč spektar se u svakodnevnom govoru koristi da se objasni skup nekih osobina ili skup nekih predmeta. Spektar proizvoda u nekoj radnji može se odnositi na asortiman. Slična reč koja se u tom smislu koristi bila bi – lepeza. Spektar osobina neke osobe čini skup karakteristika tog čoveka.

Share.