Salamander

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je salamander?

Salamander ili burnik je životinja – daždevnjak, odnosno vrsta guštera koji se pojavljuje tokom kiše.

Nekada se za salamandera verovalo da živi u vatri. U grčkoj mitologiji, pojam salamander označavao je – vatreni duh.

Od svih živih vodozemaca salamander je najsličniji praistorijskim vodozemcima koji su nam poznati iz fosilnih ostataka.

Salamander

Salamanderi imaju grubu kožu i sposobnost preživljavanja i kada su  van vode jer  imaju žlezde koje održavaju vlagu kože.  Naoružani su otrovima za odbijanje predatora.

Neki primerci mogu biti potpuno crni, a kod drugih može preovladavati žuta boja.  Žive u vlažnim kopnenim područjima, ali se razmnožavaju u vodi.  Najaktivniji su tokom vlažnih noći. Salamanderi su zaštićena vrsta Bernskom konvencijom.

Šta znači kada za nekoga kažemo da je “salamander”? To znači da je ta osoba prilagodljiva, noćni tip i da ume da bude i te kako “otrovna” kada zatreba, odnosno kada je napadnuta.

Share.