Princip

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je princip? Šta znači kada čujemo da je neko “čovek od principa”, ili kada kažemo da je to iz principa – nedopustivo?

Pojam princip ima veoma veliki broj značenja pa tako zavisi od konteksta u kome je ova reč upotrebljena.

Sama reč potiče iz latinskog jezika (imenica principium u prevodu znači: načelo, pravilo, doktrina…)

Definicija reči princip mogla bi biti da je to skup pravila, načela i doktrina koja, kada se prihvati – mora po svaku cenu biti ispoštovana i upražnjena.

Lični principi, bili bi principi kojima se vodi jedna osoba – to su njena opšta načela življenja i ponašanja. Tako na primer, možemo čuti da neko iz principa neće da se “zaposli preko veze” jer ima princip poštenja i fer igre.

Osim ličnih principa, postoje na primer i principi vlade, koja predstavlja vlast jednog društva i koja se utvrđenih pravila mora držati. Tako je na primer, princip Vlade Srbije – nepriznavanje nezavisnosti Kosova po svaku cenu. U ovom slučaju, taj princip je upisan i u Ustav Srbije.

Principe srećemo i u prirodi. Životne zajednice i ekosistemi imaju svoje principe prema kojima se orijentišu i prema kojima funkcionišu. Tako je poznat princip “Nema besplatnog ručka u prirodi”, ili “U prirodi ne postoji otpadak”.

Pojam princip se koristi i u metafizici gde princip uzročnosti ukazuje na to da”svaki uzrok ima svoju posledicu”.

U fizici, opšti princip je osnovno načelo odnosno prirodni zakon iz koga su proistekli svi ostali zakoni koji važe u prirodi.

Share.