Klapna

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to klapna? Da li ste upoznati sa značenjem navedenog pojma?

Deo mehanizma koji služi kao regulator protoka ili kao pokretni poklopac naziva se klapna.

Sam pojam klapna predstavlja pozajmljenicu iz nemačkog jezika koja se prilično ustalila na našem govornom području. Upotrebljava se kako u svom osnovnom značenju, tako i u prenesenom.

U mehanici, klapna se definiše kao deo mehanizma koji služi kao regulator protoka ili kao pokretni poklopac, čija se uloga ogleda u zatvaranju ili otvaranju nekog otvora, uključivanju ili isključivanju nekog uređaja i tome slično.

Sama klapna bi trebala da funkcioniše veoma jednostavno, odnoso da sa jednim pritiskom ili pomeranjem u deliću sekunde izvrši zadatu radnju.

U filmskoj industriji, klapna predstavlja drvenu crnu pločicu koja na gornjem delu ima poklopac i koja služi za pisanje podataka koji će se kasnije upotrebljavati za prepoznavanje određenog kadra u kasnijoj izradi filma. Dakle, pre snimanja kadra određena osoba će spustiti zaklopac na klapni i izgovoriti broj kadra koji će magentofon registrovati, a kamera snimiti. Na ovaj način se osigurava sinhronizacija snimka i glasa.

Na našim prostorima termin klapna ima i svoje metaforično značenje, gde se upotrebljava pre svega u žargonskom govoru da označi “regulator za alkoholisanje”. Pa tako, ako neka osoba kaže “otvorila mi se klapna u stomaku”, to znači da može da popije velike količine alkohola.

Share.