Medijator

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kada čujemo da je medijator posredovao u nekom konfliktu, šta to znači? Šta je medijator i koje značenje ima njegova funkcija?

Medijator je posebno obučena osoba koja mora biti neutralna kako bi posredovala u konfliktima.

Uloga medijatora je da pomogne u komunikaciji strankama u konfliktu da se sporazumeju oko spora i nađu zajedničko rešenje. Medijator nije sudija već samo pomaže u pronalaženju rešenja koje je prihvatljvo za suprotstavljene strane.

Definicija medijatora zahteva njegovu nepristrasnost i on ne sme savetovati ni jednu stranu u postupku. Ako se utvrdi da medijator nije nezavistan, on može biti isključen iz postupka. Suprotstavljene strane tada mogu tražiti drugog medijatora.

S druge strane, u slučaju da medijator smatra da medijacija ide neželjenim tokom, on je može prekinuti.

Medijatoru sledi nagrada koja je se dogovara u trenutku potpisivanja sporazuma o medijaciji.

Medijator se ne koristi samo u sudskim sporovima kao alternativni način rešavanja konflikata, nego i u drugim sličnim situacijama gde postoji spor.

Medijator u postupku najpre daje uvodnu reč, predstavlja sebe, samu medijaciju kao postupak i pravila nakon čega se predstavljaju stranke. One zatim izlažu slučaj redom koji je dogovoren. Medijator može voditi beleške koje se smatraju tajnom. Medijacija se završava potpisivanjem sporazuma, koji ima snagu vansudskog poravnanja, ali može da, na zahtev stranaka dobije snagu izvršne isprave.

U Srbiji je uloga medijatora određena Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova.

Share.