Monofizit

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je monofizit? Da li ste upoznati sa značenjem ovog pojma?

Monofizit je naziv za pristalicu hristološkog učenja, da je u Isusu Hristu prisutna samo jedna – božanska, a ne ljudska priroda.

Sam termin monofizit na našim prostorima veoma retko se upotrebljava, te svaka Vam čast ako znate koje je značenje ove reči!

Etimološki posmatramo pojam monofizit potekao je od grčkog “mονη φυσις”, u značenju jedna priroda i koristi se da označi pristalice hristološkog učenja. Naime, po ovom učenju u Isusu Hristu je prisutna samo jedna priroda i to božanska.

Dakle, monofiziti odbacuju teoriju o tome da je Isus poslat na zemlju kao čovek od krvi i mesa, kao i sve naredne događaje vezane za njegov ljudski život. Ovo učenje se naziva monofizitstvo i javilo se tokom 4-og veka.

Kao što je svima dobro poznato, hrišćani veruju da u Isusu Hristu postoje dve prirode – božanska i ljudska. Za razliku od njih, monofiziti veruju da je Isus samo Bog, te da ne može biti pravi čovek.

Share.