Mezanin

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mezanin je reč italijanskog porekla (mezzanino) i ima sledeća značenja: međusprat, etaža izmeu prizemlja i prvog sprata, svaki niži sprat koji se nalazi između dva viša, poluprozor, manji prozor između dva veća.

U ekonomiji, mezanin je vrsta hibridnog finansijskog instrumenta, koji svoj procvat doživljava u periodu ekonomskih kriza banke ne žele da kreditiraju kompaniju bilo zato što kredit smatraju riičnim u uslovima prezeduženosti firme ili zbog nedostatka sredstava usled velike ekonomske krize.

Mezanin

On u osnovi ima obeleđje kreditnog aranžmana i investicionog kapitala. Odobravanje mezanina vezano je za buduće finansijske perfomanse kompanije (neto dobitak i novčani tokovi), za razliku od kredita koji zavisi od adekvatnog sredstva obezbedjenja. Mezaninom se bave mezanin fondovi.

U pozorištu, mezanin označava niz loža u poluspratu.

Share.