Malverzacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč malverzacija?

Svojevrsno neregularno vršenje službene dužnosti naziva se malverzacija.

Sigurno se svako na svoj način susretao sa pojmom malverzacije, posebno u našem društvu u kojem je ima na svakom koraku.

Najjednostavniji primer malverzacije je kada ne znate kako da se zahvalite lekaru koji vam je rešio zdravstveni problem pa mu donesete čokoladu, da ne govorimo o vrednijim poklonima. Što je totalno neprofesionalna praksa, a u razvijenom svetu i u vredljiva. Dok je, zapravo taj isti lekar samo vršio svoju službenu dužnost.

Pojam malverzacije potiče od francuske reči malversation (kovanica od male versari) u značenju loše se ponašati. Kod nas se ovaj pojam upleo u kontekstu utaje poreza, pronevere službenog položaja zbog primanja mita i druge vrste pronevere.

Često se može čuti za malverzaciju gorivom. Šta to znači?

Određeni šverceri benzina uvoze bazno ulje, odnosno naftnu prerađevinu, a koja se koristi za proizvodnju ulja i maziva, pa joj dodaju aditive i dalje prodaju kao poznati evro dizel. Obično takav prerađeni proizvod ne zadovoljava tehničke norme dizel goriva, a ni ekološke standard, čime se pričinjava šteta i na vozilima, a i u vazduhu, proizvodeći ekološko zagađenje vazduha. Plus se takva prodaja organizuju bez plaćanja poreza i akciza, tako da samim tim takva trgovina spade u tzv. sivu ekonomiju.

Malverzacije ima dosta vrsta. Kao što smo naveli svuda gde postoji neka vrsta zloupotrebe ili utaje može se okarakterisati kao malverzacijska radnja.

Share.