Flertovanje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je flertovanje?

Sinonim za pojam flertovanje jeste udvaranje.

Svi znamo šta je flertovanje, ali kada bismo pokušali da isti pojam stavimo u okvire jedne ozbiljne, sveobuhvatne definicije već postaje problem.

Jedna od definicija kaže da je flertovanje ljudska aktivnost, ponašanje pri kojem se osoba A udvara osobi N bez preterano ozbiljne namere, ali i više od običnog, zvaničnog upoznavanja.

Kada osoba flertuje ona razbija te konvencionalne okove u komunikaciji, nastojeći da atmosferu učini što opuštenijom, da bi se preko upoznavanja ujedno sa tom osobom i zabavljala, te i zbližila. Opet flert je mnogo više od obične zabave.

Cilj flertovanja jeste približavanje partneru na neki „kreativan“ način. Danas neretko flert posluži i za sređivanje, odnosno brže ugovaranje rezervacija u restoranu, dobijanje boljeg položaja na poslu ili generalno kao sredstvo za dobijanje cilja, pažnje ili pohvala.

Tu već razdvajamo dve vrste flerstovanja. Pri čemu bi gore pomenuto bilo manipulativno flertovanje, dok ipak za pridobijanje naklonosti od potencijalnog partnera to ne bismo mogli reći.

Mnogobrojna istraživanja na ovu temu pokazuju da se u većini zemalja partneri koji flertuju ponašaju, odnosno gestikuliraju na sličan ili isti način.

Uopšteno se flertovanje opisuje kao specifičan način komunikacije između muškarca i žene koji ima za cilj dopadljivost druge strane.

Etimolozi kažu da pojam flert potiče od engleske reči flirt (čita se: flərt) koja označava upravo koketu, osobu koja koketira, privlači svojom pažnjom, zavodi.

Share.