Etnologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Etnologija

Reč etnologija vodi poreklo od grčke reči ethnos što znači narod i reči logia, odnosno nauka. U bukvalnom prevodu znači nauka o narodu.

Međutim, prema definiciji, etnologija je nauka koja se bavi pročavanjem porekla, verovanja i običaja jednog naroda ili društevene zajednice. Obično arhaične zajednice, kao i njen način življenja, način njenog društvenog organizovanja i slično. Takođe, ona izučava i stare društvene zajednice, njene vrednosti, funkciju i strukturu njenih institucija (kulturnih i društvenih) i poredi ih sa savremenim. Sistemom komparacije, etnologija analizira karakteristike različitih naroda i njihove međusobne odnose.

Tri osnovne i centralne teme koje proučava etnologija su: materijalna, socijalna i duhovna kultura. Materijalna kultura podrazumeva sve oblike privređivanja, socijalna pak istražuje porodicu, društvenu organizaciju, običajna prava i td., dok duhovna kultura predstavlja analizu raznih običaja, religija, folklora, usmenu književnost, verovanja i tome slično.

Samo ime etnologija kreirao je, u Beču, Adam Franc Kolar još u 18.veku. Kasnije ovu društvenu nauku razvijaju poznati francuski naučinici 20. veka, kao što su: Paul Rivet, Marcel Griaule, Germaine Dieterlen, Claude Lévi-Strauss i Jean Rouch.

Kao naši najpoznatiji etnolozi smatraju se: Veselin Čajkanović, Dragomir Antonić, Petar Bulat, Sima Trojanović i drugi.

Share.