Egzil

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je egzil?

U najširem značenju egzil označava nečije dugotrajno prisilno odsustvo iz matične države, dok se u užem  smislu odnosi na kaznenu meru kojom se pojedinci trajno odstranjuju sa neke teritorije.

Poslednjih par godina, od kako se pojavio problem sa azilantima u Srbiji na vestima sve češće se može čuti pojam egzil. A da li znate značenje ovog pojma?

Sa etimološke strane termin egzil potiče od latinkse reči exilium u značenju izgnanstvo, progonstvo. U najširem značenju, egzil predstavlja nečije dugotrajno prisilno odsustvo iz rodnog mesta (sela, grada, države itd.)

Na našim prostorima uglavnom kada se spomene egzil, misli se na značenje koje ova reč ima u užem smislu. Po njemu, egzil se definiše kao posebna kaznena mera (obično je reč o sudskom rešenju), kojom se pojedinac ili cela jedna grupa odstranjuju sa određene teritorije.

Razlog za njihovo izgnanstvo obično je političkog karaktera, ali može biti i neko kršenje zakona ili običaja i tome slično.

Pojam egzil povezan je sa ograničenjima koje osoba ima u matičnoj zemlji. Razlikuju se dve vrste: unutrašnji egzil koji predstavlja prisilno naseljavanje osobe unutar matične zemlje i spoljni koji se odnosi na deportaciju van granica matične države.

Iako se egzil odnosi na nasilno proteravanje, on često može biti i izraz samog pojedinca koji ovim putem želi da izrazi jedan vid političkog protesta.

Share.