Etatizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je etatizam?

Privredni sistem u kojem država nastoji da uzme što više privrednih izvora u svoje ruke ili stavi pod svoj nadzor naziva se etatizam.

Ako niste upućeni u terminologiju koja se koristi u politici verujem da ne znate značenje pojma etatizam. Naime, etatizam je pojam koji se nešto ređe upotrebljava, a uglavnom se koristi u politici i privredi.

Etimološki posmatrano termin etatizam potiče od francuske reči l’état, što znači država. Svoju širu upotrebu ova reč doživela je krajem 19-og veka kak bi označila oblik državnog udela u upravljanju nacionalnom ekonomijom.

Danas, etatizam ima nešto drugačije značenje, na koje su pre svega uticale promene u društvenom razvitku koje su se desile tokom 20-og veka.

Etatizam se definiše kao privredni sistem u kojem država nastoji da uzme što više privrednih izvora u svoje ruke ili stavi pod svoj nadzor. Dakle, reč je o podređivanju društva državi, koje se ispoljava kroz dominantnu ulogu državnog činovničkog aparata u rukovođenju, a posebno u rukovođenju ekonomskih delatnosti.

U etatizmu glavnu i odlučujuću reč o svim društvenim i ekonomskim odnosima ima država.

Share.