Egzaktan

0

Egzaktan

Sigurno ste do sad čuli ili pročitali da je neko rekao, to je egzaktan primer ili to je egzaktna metoda.

Najčešće se koristi kao konstatacija: „to nije slepa već egzaktna metoda“.

U argumentima se javlja jer bez egzaktnog potkrepljivanja činjenicama, svaki stav, mišljenje može biti opovrgnut.

Tačno značenje pojma egzaktan jeste tačan, potpun. Čak i dalje označava da je neko savestan, ako se govori o ljudima, a kad govorimo da su neke stvari egzaktne može značiti i da su brojno određene.

Ovaj pojam potiče od latinske reči exigere što znači iziskivati i reči exactus što znači tačan. Egzaktnost označava tačnost, ispravnost, pravilnost, tačnu određenost.

Prema metodologiji, nauke se dele na prirodne, društvene i egzaktne. Egzaktne nauke su one koje teže za tačno određenim saznanjima. Nauka koja bi se mogla matematičkim i eksperimentalnim putem argumentovati i dokazati. Nauke koje zasnivaju svoje tvrdnje na metodički utvrđenim iskustvenim podacima, koje nastoje svoje nalaze izraziti kvantitativno. Takve nauke su: matematika, fizika, hemija, astronomija i td.

Međutim sve te matematičke istine ili teoreme moraju se deduktivnom metodom dokazati i tek tada postaju potpuno prihvaćene. Na primer, Pitagorina teorema, se „proslavila“ tek kada je dokazana, tako je i sa ostalim matematičkim otkrićima. Zato se matematika izdvaja i služi kao uzor drugim naukama.


Share.

Leave A Reply