Karbonari

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači karbonari?

Karbonari je naziv za grupe tajnih revolucionarnih društva u Italiji koja su imala za cilj borbu protiv francuskog gospodstva.

Etimološki posmatrano termin karbonari je ustvari italijanska reči (Carbonari) koja u bukvalnom prevodu znači oni koji prave drveni ugalj. Na našim prostorima ovaj pojam prevodi se još kao Ugljenari ili Ćumuržije i koristi se da označi grupe tajnih revolucionarnih društava iz Italije.

Karbonari su bili organizovani kao masoni koji su se borili protiv francuskog gospodstva. Nastali su početkom 19-og veka, sa liberalnim i patriotskim ciljevima koji su se pre svega ogledali u ujedinjenju Italije.

U okviru karbonara postojali su majstori i pripravnici koji su morali najmanje šest meseci da služe kako bi dobili status majstora. U slučaju da je osoba koja pristupi karbonarima mason – odmah dobija titulu majstora.

Iako nije najjasnije kada su tačno nastali, veruje se da su se prve pristalice pojavile za vreme Napoleonskih ratova kako bi pružili otpor francuskim okupatorima. Iako su bili protiv crkve, svakdonevno su dobijali veliki broj pristalica. Vremenom njihov broj je znatno porastao, a po završetku rata postali su organizacija koja je ima veoma izraženu antiaustrijsku tendeciju.

Najistaknutiji karbonari bili su: Đuzepe Macini, Silvio Peliko, Pjetro Marončeli, Napoleon III Bonaparta, Blanki i markiz de Lafajet.

Bitno je istaći da se na našim prostorima pojam karbonari koristi u još jednom značenju. Naime, u modi ova reč se koristi za širok i dugačak muški ogrtač bez rukava.

Share.