Kooperativnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kooperativnost

Šta je to kooperativnost?

Voljnost za saradnju u timskog radu naziva se kooperativnost.

Reč kooperativnost ima veliku primenu u našoj zemlji, a nastao je od latinske reči cooperativus u značenju voljnost za saradnju. Kooperativnost podrazumeva da je pojedinac voljan za saradnju u timskom radu, odnosno on je tolerantan i spreman da uvaži i drugačije mišljenje od svog. Kooperativnost se odlikuje i poštovanju prema ličnosti saradnika, zatim nesebinča pomoć bilo kojem članu grupe, kao i razvijena svest o zajedničkom cilju koji se može postići. Negativna konotacija kooperativnosti jeste preterana poslušnost i nemogućnost opiranja zahtevima nadređenog.

U biohemiji po definiciji kooperativnost predstavlja fenomen koji manifestuju enzimi ili receptori koji imaju višestruka mesta vezivanja gde se afinitet mesta vezivanja za ligand povećava ili smanjuje nakon vezivanja liganda za jedno od mesta vezivanje. Vezivanje može biti kooperativno i pojedinačno.

Ligandi mogu pokazati pozitivnu kooperativnost, negativnu ili nekooperativnosti. Primer pozitivne kooperativnnosti jeste vezivanje kiseonika za hemoglobin gde se jedan molekul kiseonika vezuje na svakom od četiri lanca molekula hemoglobina. Primer negativne kooperativnost bio bi relacija između između gliceraldehid 3-fosfata i enzima gliceraldehid-3-fosfat dehidrogenaza. Kod negativne kooperativnosti afinitet proteina za ligand se smanjuje.

Homotropna kooperativnost se odnosi na situaciju u kojoj je molekul koji uzrokuje kooperativnost onaj koji je njom pogođen, odnosno ona nastaje kada kad treća supstanca uzrokuje promenu afinita.

Share.