Kotiledon

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to kotiledon?

Klicni listić koji predstavlja deo embriona biljaka naziva se kotiledon.

Da li ste do sada čuli za pojam kotiledon? A da li ste se zapitali šta ovaj pojam znači ili ste možda već upoznati sa njegovim značenjem?

Reč kotiledon potiče od grčke reči κοτυληδων  u značenju posuda. Po definiciji kotiledon predstavlja prve klicne listiće kod biljaka. Kotiledon je jedan od važnijih delova embriona u semenu golosemenica i skrivenosemenica.

Kotiledon

Poznat je i pod imenom donji list, a njegova osnovna uloga jeste da čuva hranljive materije budućih biljaka kako bi im omogućio opstanak i razvoj dok biljka ne bude mogla sama da se hrani.

Kod embriona može se javiti jedan ili više kotiledona kada dođe do klijanja, zbog čega se njihov broj uzima kao jedna od karakteristika u klasifikaciji biljaka. Pa tako prema broju kotiledona razlikujemo monokotile (biljke sa jednim kotiledonom), dikotile (biljke sa dva kotiledona) i monokotile (biljke sa više od dva kotiledona).

Sam termin kotiledon dao je Marčelo Malpigi u 17-om veku. Bitno je istaći da je on mislio da biljke mogu imati samo jedan kotiledon. Njegov kolega Džon Rej krajem 17-og veka otkrio je da biljke mogu imati više od jednog kotiledona.

U anatomiji se takođe koristi termin kotiledon i označava posteljicu ploda.

Share.