Ablativ

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to ablativ? Znate li koje je tačno značenje ovog pojma?

Ablativ je šesti padež u deklinaciji određenih jezika. U srpskom jeziku ovaj padež se izjednačava sa genitivom.

Sigurno ste do sada bili u prilici da se sretnete sa terminom ablativ. A da li znate koje je njegovo značenje i kada ga sve možete upotrebljavati?

Sam pojam ablativ potiče iz latinskog jezika, preciznije od reči ablativus, što znači odnesen, oduzimanje, odvajanje. Predstavlja padež koji je prisutan u nekim jezicima i označava kretanje ili podsticanje od date imenske reči.

U latinskom jeziku ablativ predstavlja šesti padež koji se koristi u nekoliko različitih značenja. U tom smislu ablativ označava:

  1. Mesto početka kretanja ili porekla određene imenice (iz grada),
  2. Razdvajanje ili razdvojenost imenice (Cezar je zadržao neprijatelje van utvrđenja),
  3. Način vršenja neke radnje (polako, precizno, usporeno) ,
  4. Instrument vršenja radnje (videti očima),
  5. Vreme vršenja radnje (tokom zime, proleća),
  6. Vršioca radnje u pasivnim konstrukcijama (Ivana je istukla Marka. – Pasiv bi bio: “Marko je istučen od strane Ivane.”)
Share.