Kopile

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kopile?

Dete čiji se otac ne zna naziva se kopile. Bitno je istaći da se ova reč koristi u negativnom kontekstu.

Srpski jezik je bogat sa izrazima koji se koriste za familijarne odnose, a ono što je posebno zanimljivo to je da se mnogi od tih izraza ne mogu pronaći ni u jednom drugom jeziku, niti se mogu adekvatno prevesti. Većina tih izraza koristi se od milja, ali ima i onih koji se upotrebljavaju u negativnom kontekstu.

Pojam kopile se često može čuti na našim prostorima u svakodnevnoj komunikaciji i to uglavnom kao psovka ili pogrdan naziv. Etimološki posmatrano ovaj termin nastao je od reči k’o i reči pile koje su se koristile u značenju “nije pile, a iste predstavljaju način na koji se tepa neželjenom detu.

Kopile je ustvari termin koji se upotrebljava za dete čiji se otac ne zna. Često ova reč se koristi i za vanbračno dete, ili dete čiji se otac zna, ali ne želi da prizna, odgaja ili na bilo koji način vodi brigu o detetu.

Interesanto je da vremenom ova reč je postala jedna od češćih psovki koje se upotrebljavaju na našim prostorima.

Share.