Kompetentnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kompetentnost

Definicija i značenje reči kompetentnost

Za svaku stručnu kompetenstnost potrebna je kompetencija.

Etimologija kaže da izraz kompetentnost potiče od latinske reči competens koja znači nadležan ili merodavan, formalno ili stvarno osposobljen (kvalifikovan) za neki posao. Može se koristi i kao sinonim za nekog ko je kvalifikovan za neku oblast ili posao, sposoban, stručan

Prema definiciji, kompetenstnost je sposobnost da se ispune zahtevi posla kojim se neka osoba bavi.

U svetu socijalnog rada, kompetentnost se određuje kao relevantno obrazovanje i sposobnost da se obavljaju radna zaduženja i postižu siljevi socijalnog rada u skladu sa etičkim kodeksom profesije.

Pravne nauke imaju drugačiji pristup pojmu kompetentnosti, jer se ovde ona odnosi na kapacitet da se razume zahtev ili pravni proces i postupi razumno.

Kako smo objasnili, kompetenstost predstavlja neku merodavnost ili nadležnsot, dok kompetencija predstavlja sposobnost koju pojedinac pokazuje svojim dostignućima u poslu, pri nekom zadatku. Što znači, da kompetencije predstavljaju znanja, veštine i iskustvo.

Danas praksa potvrđuje da postoje dva okvira za usavršavaje kompetentnosti, koje su zasnovane na kompetencijama. Jedan je okvir za opšti nivo ili opštu praksu i drugi koji se odnosi na viši, napredni stručni nivo, tzv. okvir za viši ili konsultantski nivo. Uopšteno rečeno kada je u pitanju napredovanje u bilo kojoj profesiji, prvi okvir za opšti nivo kompetencija služi kao osnova za svako dalje kontinuirano usavršavanje.

Share.

Leave A Reply