Kolegijum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč kolegijum?

Društvo osoba koje su međusobno vezane istim zvanjem naziva se kolegijum.

Najčešće se za pojam kolegijum vezuje kolektiv u nekoj instituciji, organizaciji ili na poslu.

Uopšteno se kolegijum može definisati kao društvo ili skup osoba koje su međusobno povezane istim zvanjem, kao što su nastavnici jedne škole, odnosno nastavnički kolegijum.

Takođe, kolegijum mogu da naprave i većnici jednog grada što je veoma čest slučaj. Ali i članovi jednog suda često stvaraju kolegijume.

Jednostavna definicija pojam kolegijuma određuje kao društvo sa određenim ciljem.

Odličan primer je i kolegijum u Narodnoj skupštini. To je savetodavno telo Narodne skupštine koje saziva predsednik Narodne skupštine radi koordinacije rada i obavljanja konsultacija u vezi sa radom Narodne skupštine. Ovakav kolegijum najčešće čine predsednik Narodne skupštine, potpredsednici Narodne skupštine i predsednici poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini.

Pomenuti kolegijum u školi može biti i tzv. pedagoški kolegijum kao najviši stručni organ u školi. Pedagoški kolegijum čine pored direktora škole i pomoćnika direktora i stručni saradnici, rukovodioci svih stručnih veća i predstavnici dva stručna aktiva škole: aktiva za razvojno planiranje i aktiva za razvoj školskog programa.

Jedan pedagoški kolegijum osniva se u cilju što bolje organizacije rada u školi kao i u cilju brže i efikasnije komunikacije i obavljanje različitih poslova u školi.

Ovaj tip kolegijuma ima i svoje zadatke. To su: ostvarivanje što efikasnije komunikacije između rukovodstva škole i zaposlenih, koordinacija u podeli časova po predmetima i nastavnicima, zatim izbor udžbenika i stručnih časopisa, opremanje kabineta, kao i nabavka nastavnih sredstava i potrošnog materijala.

Share.