Klinč

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to klinč?

Klinč predstavlja položaj u boksovanju, u kojem se borac nasloni na svog protivnika sprečavajući ga da mu zadaje udarce.

Ako niste preterani ljubitelj boksovanja male su šanse da ste čuli za pojam klinč. Ovaj pojam uglavnom se koristi prilikom pesničarenja ili boksovanje, zbog čega mali broj ljudi zna njegovo značenje.

klinc

U naš jezik izraz klinč preuzet je iz engleskog jezika, tačnije od reči clinch, koja predstavlja poseban položaj tokom boksovanja. Kada se borac nalazi u klinču to znači da je on u takvom položaju da protivnika sprečava da mu zadaje udarce.

Obično se borac nalazi u kličnu kada se nasloni na svog protivnika onemogućavajući mu da zada udarac, ali i način na koji uhvati i zadrži protivnika,tako da mu ograniči kretanje – takođe se naziva klinčem.

Share.