Kompleksnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kompleksnost?

Kompleksnost predstavlja celovitost, svestranost, složenost.

Do sada ste sigurno bili u prilici da čujete za pojam kompleksnost koji je poslednjih godina sve više u upotrebi. Ako niste sigurni koje je njegovo značenje, došli ste na pravo mesto.

kompleksnost

Etimologija nas upućuje da termin kompleksnost potiče od latinske reči complexus, što znači složen. Kompleksnost se upotrebljava u značenju celovitost, svestranost, složenost, sveukupnost.

Dakle, ako za neku stvar kažemo da je komplesna najčešće to znači da je ona veoma složena, sastavljenja od međusobno povezanih delova. Kompleksno je sve što je višeslojno, zamršeno, mnogostruko i celovito.

U matematici komplekost se koristi da označi matematički izraz sastavljen od realnih i imaginarnih veličina.

Share.