Muhanat

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je muhanat?

Osoba teške naravi koja je osetljiva na sve u svojoj okolini naziva se muhanat.

Pojam muhanat je ranije imao dosta veću primenu nego danas. Šanse da danas čujete ovaj pojam u svakodnevnoj komunikaciji gotovo su minimalne.

U slučaju da ste čuli za ovu reč, i zanima Vas njeno značenje, sledi objašnjenje.

Termin muhanat verovatno potiče sa turskih ili arapskih krajeva i koristi se da označi osobu teške naravi koja je osetljiva na sve u svojoj okolini.

Na našim prostirma muhanat se koristi u negativnom kontekstu, pa je uglavnom reč o osobi koju mrzi i da živi. U slobodom prevodu može se reći da ova reč označava čoveka koji je svojeglav, te ima “svoje bubice”.

Najčešće ovaj termin se upotrebljava da se opiše osoba koja zbog svoje velike osećajnoti ispoljava osobine kao što su nestašnost, nemirnost i nervoza.

Share.