Mormoni

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mormoni su verska i kulturna grupa povezana sa mormonizmom, verskim pokretom koji je nastao nakon vizije Džozefa Smita u državi Njujork 1820. godine.

Mormonsku crkvu je osnovao Džozef Smit, koji je kako je sam navodio, još od svoje mladosti bio često posećivan od strane anđela Moronija koji su mu saopštavali da pored Jevanđelja postoji i izvestan „dodatak“ pisan na zlatnim pločama. Po njegovom tvrđenju on je pronašao te zapise i oni su, u vidu novog otkrovljenja izašli iz štampe 1830. godine. Ubrzo posle objavljivanja svoje „biblije“, Džozef Smit proglašava sebe „modernim“ prorokom i počinje da okuplja sledbenike.

Mormoni

Velika većina momona su danas članovi Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana, a manji deo su članovi nezavisih crkava. Mormoni su razvili jak osećaj zajedništva koji proizilazi iz njihove doktrine i istorije. Tokom druge polovine XIX veka mnogi mormoni su praktkovali „višečlani brak“, oblika verske poligamije. Mormoni posvećuju mnogo vremena i sredstava da služe svojoj crkvi. Imaju zdravstveni kod koji savetuje izbegavanje alkoholnih pića, duvana, kafe, čaja i drugih supstanci koje izazivanju zavisnost. Teže da budu vrlo privrženi svojim porodicama i održavaju jake veze medju generacijama i širom porodicom. Mormoni imaju strog zakon čednosti, zahtevajući uzdržavanje od seksualih odnosa van braka i strogu vernost u braku.

Mormoni se izjašnjavaju se kao hrišćani iako su neka njihova uverenja odstupaju od tradicionalnog hrišćastva. Veruju u Bibliju, kao i druge svete tekstove kao što je Mormonova knjiga. Srž mormonske vere je verovanje da Bog govori svojoj deci i odgovore na njihove molitve.

Mormoni smatraju sebe jedinom legitimnom hrišćanskom crkvom, krštavajući čak i mrtve. Odstupaju od nekih tradicionalnih dogmi, pa tako ne slave Boga kao Trojstvo Oca, Sina i Svetoga Duha, već kao tri boga koja imaju odvojenu i savršeno ljudsku prirodu.

Mormonska crkva je veoma dobro organizovana i disciplinovana, a njeni članovi su pošteni,, vredni i etički ispravni ljudi, koji su ne samo prodični, već i vrlo korektni prema svojoj okolini.

Share.