Matinee

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Matinee

Šta je to matinee?

Matine znači prepodne. Izraz se takođe upotrebljava i da označi jutarnju zabavu i jutarnju haljinu.

Da li ste bili u prilici da čujete izraz matinee? A da li znate šta on znači? Ako ste do sada imali priliku da čujete ovaj izraz ali niste upoznati sa njegovim značenjem na pravom ste mestu.

Matinee je reč francuskog porekla koja se čita kao matineja i ima višestruko značenje. Matinee označava vreme od svanuća pa sve do podneva odnosno prepodne. Ovaj pojam možemo koristi i da označimo zabavu, predstavu, priredbu ili žurku koja se vremenski održava u ranim jutarnjim satima i traje sve do padanja prvog marka.

Mladima je izraz matinee najpoznatiji kao termin koji se koristi za dnevne žurke, ali i okupljanja i druženje uz kvalitetnu hranu, dobru muziku i sjajno piće. Dnevni koncert određenog muzičara ili benda takođe se može nazvati matinee.

Izraz matinee koristi se i za dnevne haljine, odnosno nešto klasičnije haljine koje se uglavnom nose po danu.

Share.