Kauterizacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kauterizacija?

Sagorevanje rane u cilju sprečavanja daljeg procesa naziva se kauterizacija.

Ako niste bili u prilici da se u svakodnevnoj komunikaciji susretnete sa pojmom kauterizacija, sigurno ste za nju čuli gledajući brojne televizijske serije čija je glavna tema medicina, dešavanja u bolnici i slične stvari. A da li znate koje je značenje ovog pojma?

Eitmološki posmatrao termin kauterizacija potiče iz grčkog jezika, od reči ϰαυτήρ, što znači koji spaljuje. Najjednostavnije rečeno kauterizacija predstavlja spaljivanje tkiva.

Po definiciji, kauterizacija predstavlja sagorrazaranje tkiva rane u cilju sprečavanja daljeg procesa, koje se sprovodi uz pomoć različitih razjedinjenih hemijskih sredstava, usijanog metala ili varnica električne struje visokog napona.

Laserska kauterizacija poslednjih godina postala je veoma popularna jer dovodi do manje nekroze tkiva, a hemostatski učinak je znatno bolji.

Bitno je istaći da se kauterizacija primenjuje i u lečenju hroničnog zapaljena grlića materice, izraslina, endometrioze itd.

Primena kauterizacije obično ne zahteva upotrebu anestezije, jer je po pravilu bezbolna. Nakon što se ona sprovede, na tom mestu formira se krasta ispod koje raste normalno tkivo. Krasta otpada nakon sedam do deset dana, a ozdravljenje u potpunosti nastupa tek nakon sedam nedelja.

Share.