Konzilijum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Konzilijum

Reč konzilijum potiče od latinske reči consiium, što znači savet, predlog, savetovanje, većanje. Pojam konzilijum se uglavnom koristi u medicini i termin konzilijum medikum (latinski consilium medicum) predstavlja lekarski savet ili lekarsko mišljenje.

Ipak, kada kažemo konzilijum, mislimo na skup lekara različite specijalnosti koji donose konačnu odluku o načinu lečenja nekog pacijenta. Naročito je zastupljen u lečenju onkoloških pacijenata, gde konzilijum koga čine hirurzi, radiolozi i lekari drugih specijalnosti donose odluku o potrebi hirurške intervencije, kao i načinu lečenja i praćenja procesa ozdravljenja.

Svrha konzilijuma je sveobuhvatno sagledavanje zdravstenog problema i donošenje najbolje odluke o načinu lečenja pacijenta.

Share.

Leave A Reply