Kolizija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kolizija

Ako ste nekada naišli na koliziju dva predmeta ili čitali o koliziji dva zakona, možda vam nije bilo najjasnije o čemu se zapravo radi.

Još jedan izraz koji potiče od latinske reči collisio i znači sudar, sukob, borba ili opeka.

Možda ste čitali o koliziji japanskog razarača i južnokorejskog trgovačkog broda, ali moguće da nije bilo ništa sporno u položaju sudarenih brodova.

Takođe, poznato je da sukob ili kolizija dva zakona može uvesti haos u pravni sistem jedne države i u njeno zakonodavstvo, što nije redak slučaj.

Kao primer, radi što boljeg pojašnjenja, novine su pisale i o koliziji dva asteroida, dok su naučnici uvek znatiželjni i teže da ispitaju po kojim principima dolazi do kolizije asteroida.

U pojedinim zemljama na Balkanu postoji i drugačija upotreba ovog pojma i odnosi se na studentske rokove i kolizione predmete. Tačnije, kolizija u ovom kontekstu znači da ako student obnovi godinu ima pravo da izabere nekoliko predmeta iz naredne godine kako bi sebi olakšao sledeću godinu. Međutim, za kolizioni predmet ne može se uzeti predmet koji ima preduslovni predmet.

Kao zaključak, u većini slučajeva pojam kolizija se koristi kao sinonim za sukob ili sudar nečega.

Share.

Leave A Reply