Koagulum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta  je koagulum?

Koagulum je naziv za sredstvo za zgrušavanje, a takođe ovo je i medicinski termin za krvni ugrušak koji se stvara pri zgrušavanju krvi.

Ako znate značenje pojma koagulum, svaka Vam cast! Naime, koagulum je termin iz medicinske terminologije koji se jako retko upotrebljava u svakodnevnoj komunikaciji.

Posmatrano sa etimološke strane, termin koagulum je nastao od latinske reči coagulum, što  u bukvalnom prevodu znači sirište, a pre svega ovaj termin se koristi da označi krvni kolač koji nastaje zgrušavanjem.

Reč je o krvnom ugrušku čija je osnovna uloga zaustavljanje krvarenja iz krvnog suda. Koagulum predstavlja jedan od procesa hemostaze koja se definiše kao zaustavljanje krvarenja iz oštećenog krvnog suda.

Koagulacija krvi je naziv koji se koristi za prelazak krvi iz tekućeg u čvrsto stanje, koje nastaje nakog povrede krvne žile. To se dešava usled delovanja proteina koje proizvodi jetra, a njih ima ih čak 16.

Takođe, koagulum je i naziv za sredstvo koje se koristi za zgrušavanje krvi.

Share.