Kolokvijum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kolokvijum?

Predispitna obaveza koja se ogleda u proveri znanja u vidu testa naziva se kolokvijum.

Prva ozbiljnija briga sa kojom se studenti susreću tokom studiranja jeste kolokvijum. Verujem da je većina vas upoznata sa značenjem ovog pojma, ali ako ima onih koji nisu sigurni u njeno značenje, sledi objašnjenje.

Sa etimološke strane vidimo da je sam termin kolokvijum potekao iz latinskog jezika i u svom bukvalnom značenju odnosi se na razgovor odnosno dogovor. Klokvijum se definiše kao predispitna obaveza koja se ogleda u proveri znanja u vidu testa.

Kolokvijum dakle, predstavlja proveru znanja koja se vrši pre održavanja ispita. Na njemu je obično obuhvaćen samo deo gradiva koje se polaže na ispitu. Kolokvijum može biti oslobađajući, odnosno deo gradiva koji student položi na njemu, ne mora polagati kasnije na ispitu.

Bitno je napomenuti da kolokvijum ne postoji za sve predmete, ali predstavlja znatnu olakšicu studentima. Ocena koja se dobije na njemu upisuje se u indeks i ne ulazi u prosek. Obično ocena koja se dobije na kolokvijumu utiče na ocenu koju će student imati iz predmeta iz kojeg je polagao isti, ali to nije pravilo.

Sve više profesora daje kolokvijume ne samo da bi olakšali studentima učenje, već isti daju kao glavni uslov da se izađe na ispit. To znači da student koji nije položio kolokvijum ne može izaći na ispit jer nije ispunio sve predispitne obaveze, odnosno nije stekao potreban uslov.

Share.