Mizogin

0

Mizogin

Mizogin je reč grčkog porekla i označava onog koji mrzi žene. Ženomrzac. Mizoginija predstavlja sve ono što je u dijapazonu nesklonosti pema ženama pa do odbojnosti prema njima.

Pogrešno je verovati da mizogini nemaju kontakta sa ženama. Naprotiv, oni su često, vrlo aktivni u seksualnom smislu. Ne treba mizoginiju poistovećivati sa homoseksualizmom, jer mizogini imaju heteroseksualne odnose, dakle sa ženama, ali pri tom suština tog odnosa je nipodaštavajuća za žene. Mizoginu se žene gade, mrzi ih i prema njima uvek izražava ne samo verbalno, već često i fizičko iživljavanje. Ne samo da ih ne poštuju, već ih i omalovažavaju i smatraju i koriste samo kao seksualne objekte, i to radi postizanja isključivo svog zadovoljstva.


Share.

Leave A Reply