Preparacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je preparacija? Kakvo je značenje reči preparacija?

Preparacija je višeznačni pojam i koristi se sa različitim značenjima u zavisnosti od konteksta. Uglavnom se odnosi na pripremu nekoga ili nečega u različitom smislu.

Pojam preparacija dolazi od latinske reči praeparatio što znači spremati, pripremiti. Prepariran čovek ili dete je neko ko je od strane drugih ljudi, roditelja ili nastavnika pripremljen i pripravan za reagovanje, odgovaranje, ispit, test, nastup…

Reč prepariran je imenica koja ukazuje na osobinu nekoga ili nečega što je pripremljeno, spremno, indoktrinirano, naučeno, podučeno… Prepariranje je imenica koja označava pripremu, na primer, preparata za hemijsku analizu, ili eksponata za izložbu.

Preparacija se kao izraz često koristi u stomatologiji gde označava pripremu zuba za odredjene intervencije. Preparacija se odnosi zapravo na sve vrste pripreme pacijenta za operacije ili neke zahvate.

Preparacija životinja je niz postupaka kojima se tela životinja ili njihovi delovi štite od raspadanja i čuvaju u izvornom obliku. Tako sačuvani organizmi zovu se preparati. Postoji mokra i suva preparacija.

Kod  mokrog prepariranja telo životinje stavlja se u alkohol ili formalin, preparati se potom boje, presvlače želatinom i potapaju u  formol.  Suvim prepariranjem, koje se koristi uglavnom kod insekata, telo se posebnim metodama rastezanja i učvršćivanja dovodi u jedan od standardnih položaja, nakon čega se suši.

Preparacija kod Katolika je proces priprema za konfirmaciju.

Share.