Ponerologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ponerologija

Šta je to ponerologija?

Učenje o zlu u čovekovoj prirodi naziva se ponerologija.

Pojam ponerologija se ne koristi tako često u svakodnevnom govoru zbog čega mali broj ljudi zna njegovo značenje. Poneorologija je reč grčkog porekla koja je nastala od reči poneros u značenju mučan, rđav, poročan i reči logia. Ponerologija iako predstavlja učenje o zlu uopšteno u savremenom doba uglavnom je bazirana na ono zlo koje se pojavljuje kod ljudi, te se može reći da se bavi izučavanjem istog.

Ponerologija je bazirana na biologiji, psihopatologiji i kliničkoj psihologiji, te kombinovanjem ove tri nauke pokušava da dođe do određenih odgovora. U suštini bavi se analiziranjem geneze zla koja postoji u čovečanstvu. Ponerologija se bavi analiziranjem čovečanstva na makrosocijalnom, ali i na invidualnom nivou. Ovo je disciplina koja postaje sve popularnija, a rezultati koje ona daje počeli su da interesuju veliki broj ljudi. Metode koje se koriste prilikom analiziranja polaze od toga da je sila jedno od sredstava kojim se možemo suprostaviti zlu. Ponerologija nam pomaže u boljem razumevanju  zla uz pomoć modernog razmišljanja.

Prateći ovu nauku jasno je da svako društvo ima pravo na odbranu od zla bilo koje vrste koje ih ugrožava (zlostavlja ih ili im preti). Shodno tome u okviru jedne zajednice (države) vlada ima obavezno da koristi efikasna sredstva kako bi narod odbranila od zla (naravno u slučaju da ta ista vlada ne predstavlja zlo koje preti ljudima). Opstanak ljudske rase zavisi od njenog suprostavljanja zlu i zbog toga je ponerologija kao nauka sve važnija. Ona proučava prirodu zla, ali i procese nejgove geneze i shodno tome pronalazi načine da mu se suprostavi. Znači pronalaženjem slabosti koje zlo poseduje moguće je eliministati samo zlo i posledice koje su nastale nekim njegovim delovanjem.

Ponerologija u svom učenju gotovo da ne spominje čovekovu krivicu za njega, zbog čega ona ne resave problem zla na duge staze. Poneorologija kao naučna disciplina može se primenjivati na mnoge aspekte života, zbog čega poslednjih godina sve je veće interesovanje za ovu nauku.

Share.