Ezoterija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ezoterija

Značenje reči ezoterija

Ezoterične doktrine izučavaju ezoteriju.

Etimologija nas upućuje na koren reči pa i u ovom slučaju navodi poreklo od grčke reči ezotheo koja znači unutarnji. Tako se ezoterija definiše kao skup učenja i znanja koja se bave proučavanjem zakonitosti vidljivih i nevidljivih svetova.

Neretko se pojam ezoterija povezuje i sa tajnim oblicima raznih religijskih učenja. Tako se u akademskim krugovima u kojima se izučava religija, ezoterija poistovećuje sa proučavanjem razlićitih religija u potrazi za unutrašnjim, univerzalnim dimenzijama, a koje bi mogle da se stave pod reč “religiozni”.

U staroj Grčkoj ezoterija je predstavljala tajnu nauku koju su stari filozofi poveravali manjem broju svojih učenika. Tačnije ezoterična učenja su bila poput tajnih učenja o duhovnosti i bila su skrivena od širokih masa, namenjena samo posebnoj, izabranoj starogrčkoj eliti.

Ezoterija se dalje određuje i shvata kao sveukupnost ezoteričnih učenja i praksi poput jedinstvene, univerzalne celine. Ta celina je svuda i uvek ista nasuprot različitim religijama i njenim obredima, doktrinama i tome slično. Jer razlika u religijama, prema ovom shvatanju (okultista i tradicionalista) proizilazi iz različitosti mesta, epoha i kultura.

Svim ezoteričnim doktrinama i učenjima cilj je da čoveka dovedu do metafizičke spoznaje.

Takođe, značajan podatak onima koji budu detaljnije proučavali ovaj pojam jeste da postoji razlika između istočnog i zapadnog ezoteričnog učenja.

Share.

Leave A Reply