Doktrina

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to doktrina?

Doktrina predstavlja skup suštinski sređenih i naučno zasnovanih misli.

Pojam doktrina se veoma retko koristi, zbog čega veliki broj ljudi ne zna koje je značenje ove reči. U slučaju da ste bili u prilici da čujete za doktrinu, a ne znate šta znači, došli ste na pravo mesto.

Ako posmatramo etimologiju vidimo da je izraz doktrina potekao od latinske reči doctrina, što znači učenost.

doktrina

Sam termin doktrina se može različito definisati ako se posmatra iz drugih uglova. Najjednostavnije rečeno, doktrina jeste skup suštinskih sređenih i naučno zasnovanih misli. Dakle, kod nje osoba svoje misli stvara tako što primenjuje određenu teoriju, a da pri tome ne vodi računa o stvarnosti

Takođe, doktrina označava i nauku, odnosno skup mišljenja (ili teorije koje razviju) neke naučne filozofske škole ili pokreta.

U crkvenom smisu, doktorina predstavlja proučavanje u hriščanskoj religiji, dok naučno posmatrano doktorina jeste naučno tvrđenje  koje daje podatke bez vođenja računa o stvarnosti.

Osoba koja se pridržava doktrine i slapo veruje u neke načela, ili se pak drži određene terorije, a da se pritome ne obazire na stvarnost naziva se doktrinar.

Share.