Determinanta

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Determinanta

Značenje reči determinanta

Osnovna funkcija determinante je da nešto determiniše.

U svakodnevnom govoru sigurno ste čuli da nešto treba da se determiniše, odnosno označi, odredi ili malo bolje objasni.

Etimologija nas upućuje na koren izraza determinanta navodeći latinsku reč determinare u značenju odrediti nešto. Sam pojam determinanta se i koristi da označi neko tačno određenje. Na primer u filozofiji detrminanta označava neki presudan faktor ili činilac koji tačno određuje pravac i cilj, odnosno determiniše.

U matematici determinanta označava skup brojeva poređanih po određenom pravilu, za rešavanje jednačine. Dalje determinante su važne i u matematičkoj analizi, s obzirom da su neophodne za uvođenje smena kod funkcija sa više promenljivih, kao i u multilinearnoj algebri. Zato se, matematičkim jezikom rečeno, u algebri determinanta koristi kao funkcija koja zavisi od “n”, gde je “n” pozitivan ceo broj za koji postoji jedinstvena funkcija determinante “A” za “nxn” matrice. Dok “det(A)” determiniše, određuje da li je ta matematička matrica invertibilna ili ne.

Nešto drugačija definicija, malo uprošćena, jeste da determinante u matematici predstavljaju tačno određene spojeve veličine koeficijenata koji se javljaju pri rešavanju linearnih algebarskih jednačina sa više nepoznatih.

Uopšteno determinanta može biti i neka skraćenica koja se stavlja ispred pojedinih reči radi preciznijeg, bližeg objašnjenja. U svakom slučaju reč determinanta se odnosi na neku odrednicu.

Share.

Leave A Reply