Depozit

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je depozit? Znate li koja sve značenja ima ovaj pojam i kada ga sve možemo koristiti?

Deponovana novčana sredstva kod banke ili drugog lica za obezbeđenje ili učvršćenje određenih poslovnih aktivnosti predstavljaju depozit.

Sam termin depozit ima više značenja, zbog čega je bitno da obratite pažnju pri spominjaju ovog termina. Na našim prostorima kada se spomene pojam depozit, uglavnom se misli na novčani depozit koji predstavja deponovana novčana sredstva kod banke.

Ovde se razlikuju dve vrste depozita – po viđenju i oročeni. Kod orečenih depozita komitent se obavazuje da će držati sredstva kod banke na duže vreme, često 6 i više meseci, a time stiče pravo na veću kamatu. U slučaju opoziva novčanih sredstava pre ugovorenog roka, banka komitentu isplaćuje nižu kamatnu stopu od dogovorene.

Kod depozita po viđenju komitent ima pravo da u bilo kom trenutku zatraži povrat uloženih sredstava, ali je kamata koju će ostvariti dosta niža.

U širem smislu, depozit predstavlja osiguranje za isporuku dobara. Primera radi, tokom kupovine stana po pravilu se unapred daje kapara, odnosno depozit kako bi se taj stan odmah rezervisao za kupca.

Sam pojam depozit potekao je od latinske reči depositum u značenju provereno dobro, ulog. U tom smislu, depozit se koristi da označi provereno dobro, ono dobro koje je dato na čuvanje, talog, kauciju ili novac dat kao zalog.

Depozit takođe označava mesto gde se nešto ostavlja na čuvanje bilo da je reč o novčanim sredstvima ili nekom predmetu.

Share.