Amorfno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači amorfno?

Amorfno je pridev koji se koristi da označi nepravilnost građe, odnosno nepostojanje čvrste kristalne strukture. Takođe, koristi se i u značenju bezobličnost i nakaznost.

Male su šanse da ćete za pojam amorfno čuti u svakodnevnoj komunikaciji. Ovaj pojam uglavnom se koristi u hemiji i fizici kako bi opisao svojstvo neke supstance.

Etimološki posmatrano termin amorfno potiče iz grčkog jezika, od reči amorphos u značenju bezobličan, onaj koji nema određen i postojan oblilk. Amorfno se koristi da označi nepravilnost građe, odnosno nepostojanje čvrste kristalne strukture. Koristi se i u značenju bezobličnost i nakaznost.

Čvrste supstance koje su amofrne imaju čestice koje su drugačije urađene, nego što je to slučaj kod kristala. Primera radi, amorfna tela su: staklo, različiti gelovi, tanki filmovi i tome slično.

Međutim, bitno je istaći da čestice kod amorfnih supstanicu ipak poseduju određenu uređenost, ali samo na kraćim rastojanjima. Rastojanja između njihovih čestica nisu jednaka, što dovodi do nejednake privlačne sile koja deluje između pojedinih čestica. Zbog toga kada se zagreva amorfna supstanca, ne postoji nagli prelaz iz čvrstog u tečno stanje, već pri zagrevanju, one najpre omekšaju, a nakon određenog vremenskog intervala kreću da se tope.

Share.