Ambalža

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ambalaža?

Ambalaža je naziv za zaštitni omotač kojim se obavija neki proizvod kako bi se zaštitio tokom transportovanja.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam ambalaža? A da li znate koje je njegovo značenje?

Etimologija nas uči da smo termin ambalaža preuzeli iz francuskog jezika kako bi označili zaštitni omotač nekog proizvoda. Svima je dobro poznato da proizvod od dobavljača do krajnjih potrošača mora stići u upotrebljivom stanju, odnosno u onom stanju u kakvom je proizvedena.

Taj proizvod često putuje sa jednog kontinetna na drugi, i to koristeći različita transporta sredstva. Kako bi on bio zaštićen i njegov transport siguran, on se pakuje u određenu ambalažu. Osnovna uloga ambalaže jeste da zaštiti proizvode od raznih fizičkih, hemijskih, mikrobioloških uticaja i drugih manipulacija.

Tu se pre svega misle na oštećenja koja nastaju manipulacijom proizvoda, ali i od vlage, korozije i drugih uticaja spoljašne sredine.

Bitno je istaći da postoje ambalaže koje se mogu koristiti samo jednom za jedan proizod, i ona se nakon upotreba baca. Takođe, postoje i ambalaže koje se mogu višestruko koristiti.

Često ambalaža ima i ulogu da zaštiti čoveka od štetnih uticaja koji određeni proizvod može da ima. U novije vreme, sve je važnija komercijalna uloga koju ambalaža ima, a ona se ugleda u što boljem dizajnu iste koji će omogućiti veliku promenu.

Prema osnovnim funckijama koje ima, ambalaža može biti transportna, spoljna, unutrašnja i komercijalna, dok se prema načinu upotrebe i trajnosti deli na nepovratnu i povratnu.

Share.