Anektiranje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači „anektirati“ nešto, ili nekoga?

Anektirati znači pripojiti, dodati, spojiti, nasilno ili bez pristanka nešto sebi uzeti za pravo.

Reč potiče iz latinskog jezika ( ad + nexus ).

Pojam se najčešće koristi u rečniku istorije, politike i geografije jer se odnosi uglavnom na prispajanje odredjenih tudjih teritorija i stavljanje istih pod suverenost, obično jačih političkih sila.

anektiranje

Od reči anektirati, izvedena je imenica – aneksija. Aneksija znači pripajanje, zauzimanje, spajanje…

Teritorija koja je anektirana, nema prava iz ranije zaključenih ugovora sa drugim državama. Nad njom važe propisi i ugovori koje je zaključila država koja vrši aneksiju. Takodje, država koja vrši aneksiju, na sebe preuzima imovinu ali i dugove ranije države. U slučaju da dve države anektiraju jednu teritoriju, dugovi se srazmerno dele.

Aneksija kao politički ali i društveni proces, ima značenje i za sudske sporove koji su u toku. Naime, stanovnici gube državljanstvo predjašnje države i stiču novo. Ponekad se stanovništvu daje opcija izbora.

Aneksija je u istoriji bila čest vid „okupiranja“. U novijoj istoriji, poznat je primer anektiranja Bosne i Hercegovine od strane Austrougarske 1908. godine.

Share.