Receptori

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su receptori?

Receptori se definišu kao čulne ćelije koje primaju nadražaje i zatim ih senzitivnim neuronima prenose do odgovarajućih centara nervnog sistema.

Da li ste čuli za pojam receptori? A da li znate koje je njegovo značenje?

Etimološki posmatrano termin receptori potiče iz latinskog jezika i ima značenje sakupljač, primalac, prihvatač. Pored navedenih značenja, koristi se da označi tehnički uređaj koji prima zvuke, a takođe označava osobu koja vodi brigu o lekarskim receptima u apoteci.

U svom prenesenom značenju receptori označavaju nešto što je previse osetljivo ili previse nežno.

Ipak, na našim prostorima kada se spomene ovaj pojam, pre svega misli se na značenje koje on ima u biohemiji. Ovde se receptori definišu kao čulne ćelije koje primaju nadražaje i zatim ih senzitivnim neuronima prenose do odgovarajućih centara nervnog sistema.

Receptor predstavlja molekul proteina koji može biti ugrađen u membanu ili citoplazmu ćelije. On se vezuje za jedan ili više specifičnih vrsta signalnih molekula koji se naziva ligand. Bitno je istaći da ćelija ima mnoge receptore koji dolaze iz različitih delova.

Receptori mogu biti primarni i sekundari u zavisnosti od uloge koju imaju. Osnovna uloga receptora jeste da stalno beleže promene iz spoljašnje i unutrašnje sredine, pripremajući organizam za reakciju. U zavisnosti od draži koje se nalaze u sredini, naš organizam će aktivirati određena čula (na primer: dodir, bol, toplotu, miris, ukus…)

Share.