Rigidnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to rigidnost?

Nefleksibilnost stavova, ponašanja i adaptivnog kapaciteta naziva se rigidnost. U medicini rigidnost predstavlja ukočenost nekog dela tela.

Da li Vam je možda neko rekao da s’ vremena na vreme umete da budete rigridni? A znate li šta to znači?

rigidnost

Pojam rigidnost najviše se koristi u pishologiji, ali zastupljen je i u drugim naučnim disciplinama, kao i u svakodnevnom govoru. Sam termin potiče iz latinskog jezika, od reči rigidus, što znači krut, ukočen.

Rigidnost se definiše kao nefleksibilnost stavova, ponašanja, kretanja i adaptivnog kapaciteta. Osobe kod kojih se manifestuje rigidnost obično su prilično kruti, strogi i nepopustljivi, naročito kada je reč o socijalno neprikladnom ponašanju.

Ovde je bitno posebno izdvojiti pojam društvena rigidnost koja podrazumeva da se u okiviru država zakoni donose neefikasno i izuzetno sporo, a njihova primena u upravljanju društvom je takođe spora.

Rigidnost se može koristiti i značenju ukočen, strog, neumoljiv, nepopustljiv. Uglavnom kada za neku osobu kažemo da je rigidna, reč je o vema hladnoj, strogoj i proračunatoj osobi koja retko menja mišljenje.

U medicini rigidnost se upotrebljava da izrazi ukočenost nekog dela tela. Primera radi, rigidnost vrata podrazumeva ukočenost vrata i td.

Share.