Rekonvalescent

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rekonvalescent

Šta znači rekonvalescent?

Rekonvalescent je medicinski bolesnik koji se nalazi na putu potpunog ozdravljenja.

Ako ne drugačije za pojam rekonvalescent čuli ste gledajući brojne serije o doktorima koje se trenutno prikazuju na našim televizijskim kanalima, a njegovo značenje veoma je jednostavno.

Etimiološki posmatrano reč rekonvalescent nastala je od latinske reči reconvalescens u značenju oporavljenik, odnosno prizdravljenik. Ovu reč upotebićemo za osobu koja je bolovala od određene bolesti, ali sada se nalazi na putu potpunog ozdravljenja. Rekonvalescent je svaki medicinski bolesnik bilo da boluje od neke teže bolesti ili virusa, bilo da je imao manju ili veću fizičku povredu, a koji će u neko vreme ozdraviti, odnosno gotovo je sigurno da se će se oporaviti.

Rekonvalescentom se ćesto naziva i osoba koja je upravo izlečena odnosno onaj koji je do skoro bolovao od neke bolesti.

Share.