Reostat

0

Šta je to reostat?

Otpornik koji ima dva priključka, jedan fiksni i drugi klizni naziva se reostat.

Reč reostat je veoma retka i ako se ne bavite zanimanjem koje podrazumeva korišćenje iste male su šanse da ste čuli za nju.

Reostat

Po etimologiji reč reostat dolazi iz grčkog jezika i ima značenje otpornika sa prilagodljivim otporom. Preciznije možemo reći da se pojam reostat odnosi na otpornik koji poseduje dva priključka. Jedan priključak je fiksni, a drugi je klizni. Reostat se najčešće koristi za regulisanje jačine struje u strujnom kolu za razliku od potenciometra koji kao što je već poznato služi da reguliše napon.

Uz pomoć reostart može se povećatavi ili smanjivati jačina struje i to pomeranjem klizača koji se na njemu nalazi. Pomeranjem ovog klizača menja se otpor između priključaka reostata što automatski povećava ili smanjuje jačinu struje, odnosno tako dolazi do promene u strujnom kolu.

Otporni materijal se često nalazi u obliku žice, a ne otpornog filma kako bi po pravilu trebalo da bude jer tako je mogće kontrolisati strujna kola veći dimenzija, pre svega u cilju dobijanja veće toplotne energije. Za manja strujna kola gde je potrebno manje snage i mamnje energije može se koristiti i potenciometar koji će u ovom slučaju imati ulogu reostata.

Bitno je istaći da reostati mogu  biti razičitih oblika i praviti se od različitih materijala, a sve zavisi od toga gde i zašto se primenjuju. Bitna je i njihova podela na linearne i nelinearne. Kod linearnik promena otpora vrši se linearno zajedno sa pomeranjem klizača, dok za nelinerane ne važi ovu pravilo već se promena otpora vrši logaritamski.


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply